Technieken

We hebben passie voor techniek en vernieuwing. Techniek zetten we in om het leven van onze klanten comfortabeler en makkelijker te maken. We zijn hoopvol en enthousiast over de toekomst van energie!

Warmte-koudeopslag (wko)

Duurzaam Opgewekt is sinds 2001 specialist in het aanleggen en beheren van wko-installaties. Van gesloten lussen, een monobron tot meervoudige doubletten. Alle werkzaamheden worden onder de BRL 11000 en BRL 6000-21 certificering uitgevoerd.

Hoe werkt warmte-koudeopslag?

Warmte-koudeopslag is een vorm van bodemenergie door opslag van warmte en koude in de bodem. Hiervoor gebruiken we de zandlagen diep in de bodem. We boren een koude en een warme bron, soms tot wel 200 meter diep. Een warmtewisselaar met warmtepomp in het gebouw, maakt de bronenergie bruikbaar.

Op het moment dat het gebouw warmte of koeling nodig heeft, pompen we dit op uit de grond. De warmte of koude wordt via de warmtewisselaar overgedragen aan het gebouw. Het mooie is, dit systeem werkt op elektra, dus gas is niet nodig!

Aquathermie

Bij aquathermie of ‘thermische energie uit oppervlaktewater’ (TEO) halen wij energie uit oppervlaktewater. Dit kan een diepe plas, vijver, kanaal, gracht of zelfs een sloot zijn. Met aquathermie kan je warmte en koude opwekken.

Bij warmtewinning uit oppervlaktewater wordt het water gebruikt als warmtebron. In de zomermaanden wordt het water opgewarmd door de zon. Het water wordt in deze periode ondergronds opgeslagen in een wko. ’s Winters wordt het opgepompt en ingezet als verwarming. Met behulp van een (elektrische) warmtepomp kan de temperatuur worden verhoogd.

Andersom kan ook: water als koelmethode. Als vervanging van airconditioning kan koeling met water je energie besparen.

Duurzaam Opgewekt heeft ervaring met verschillende systeemconcepten: energie uit damwanden of kademuren, een systeem met een in- en uitlaat en daartussen een filterinstallatie en warmtewisselaar.

Hoge temperatuur warmtepompen

Een van de oplossingen om ook oudere woningen ‘gasloos’ te maken of om warm tapwater te produceren, zijn hoge temperatuur warmtepompen. Warmtepompen die makkelijk een aanvoertemperatuur van 70 graden kunnen maken. En in sommige situaties zelfs wel 80 graden! De uitdaging zit hem er hierin om dit zo zuinig mogelijk te doen.

Om dit te bereiken zijn andere type ‘koudemiddel’ nodig dan die we in de huidige generatie laagtemperatuur-warmtepompen gebruiken. Maar ook de inpassing van een hoge temperatuur warmtepomp in het hele systeem vergt expertise om het verwachte energetisch rendement te halen. Duurzaam Opgewekt heeft praktijkervaring met veel hoog temperatuur warmtepompen systemen.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.