Verduurzamen met... Paleiskwartier Den Bosch

Op 1 juli 2020 ging de wijk Paleiskwartier-Noord - na een aanbesteding - over van warmteleverancier Ennatuurlijk naar Duurzaam Opgewekt. Bij de gunning van de exploitatie vroeg men vanuit de wijk veel aandacht voor de verduurzaming van de installatie, die op dat moment 20 jaar oud was. Duurzaam Opgewekt schreef bij zijn bieding een compleet Plan van Aanpak hoe we de verduurzaming wilden aanpakken. Na ruim drie jaar maken we samen met Henrik Nijkamp, bestuurslid van Coöperatie Wijkbelangen Paleiskwartier (CWP), de balans op.

CWP bestaat op dit moment uit 7 leden. Henrik legt uit wat de rol van de coöperatie in de wijk is: “Wij zijn er om het Paleiskwartier kwalitatief in stand te houden. We kijken dus echt naar ‘Wat heeft de wijk nodig?’. Wanneer je een woning koopt in Paleiskwartier, ben je automatisch lid van onze coöperatieve vereniging. Met het contributiegeld doen we veel verschillende dingen. Zo kijken we nu naar verdere vergroening in de wijk. Maar we organiseren bijvoorbeeld ook ieder jaar een zomerevenement. Dat doen we dit jaar voor de tiende keer en voor het eerst onder de noemer ‘PaleisParty’. Het is leuk om iedereen bij elkaar te brengen.” 

Tijdens het aanbestedingsproces kwam de coöperatie er al snel achter dat de installatie in hun wijk veel duurzamer kon. “Het werd een zwaarwegend onderdeel van de uitvraag. We wilden een plan van aanpak voor de verduurzaming van de installatie bij de aanbieding. Deze bestond uit drie onderdelen die we belangrijk vonden bij de overname: de aankoopprijs, het duurzaamheidsplan en de mogelijkheid om vinger aan de pols te houden. Op alle drie de punten heeft Duurzaam Opgewekt goed geleverd”, vertelt Henrik.

Vervangingen
Vrij snel na de overname in juli 2020, ging Duurzaam Opgewekt aan de slag om het duurzaamheidsplan uit te voeren. Oude installatiedelen zijn vervangen voor nieuwere, energiezuinigere alternatieven, zoals de cvketels en warmtepompen. Daarnaast zijn bij ruim 550 bewoners de afleversets vervangen.  


“Tijdens de verschillende overleggen die we in het begin hadden over de aanpak van de verduurzaming, was ons al snel duidelijk: deze mensen worden blij van techniek. Duurzaamheid is geen leeg begrip voor Duurzaam Opgewekt en in de techniek is de organisatie ook vergevorderd. Dan heb je ook het vertrouwen dat er goed werk wordt verricht en alles goed komt”, zegt Henrik tevreden. Ook tijdens de daadwerkelijke werkzaamheden bleef het vertrouwen. “Je ziet natuurlijk dat de busjes in de wijk staan, maar we werden ook steeds goed op de hoogte gehouden.”

 

“Al snel werd duidelijk: deze mensen worden blij van techniek.”

 

Bij de overname bleek dat het regeneratiesysteem, de vijver boven op de Paleiskwartiergarage, amper werd gebruikt. In deze vijver kan door middel van een EOWsysteem (energie uit oppervlaktewater) per jaar zeker 10.000 GJ aan warmte worden opgeslagen. Gemiddeld werd er voor de overname zo’n 230 GJ warmte uit de vijver gehaald. In 2021 haalde Duurzaam Opgewekt  1.500 GJ warmte uit de vijver, in 2022 was dit al ruim 4.000 GJ. Door te investeren in nieuwe systemen en techniek én het benutten van de vijver, daalde het gasverbruik in drie jaar tijd met 30%. 

Vinger aan de pols

Het Paleiskwartier-Noord is een zeer gevarieerde wijk met betrokken bewoners, van jong tot oud. Zo is er ook een klankbordgroep WKI, met voornamelijk  oud-techneuten. Henrik legt uit: “De klankbordgroep heeft twee rollen. De belangrijkste is vinger aan de pols houden rondom de duurzaamheid. We monitoren of het Plan van Aanpak daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Anderzijds bekijken we regelmatig de communicatie van Duurzaam Opgewekt. Is deze duidelijk? Ontstaat er geen ongenoegen bij bewoners? Het werkt ook de andere kant op. Als Duurzaam Opgewekt bijvoorbeeld een bewoner niet kan bereiken voor het vervangen van een afleverset, kunnen wij daarbij een handje helpen. We zijn er echt om elkaar te ondersteunen.”   

 

Voorspellend aansturen

Verder zijn er 87 circulatiepompen vervangen voor een energiezuinig type. Ook is de complete regeltechniek uit voorzorg vernieuwd. Hierdoor is alles up-to-date en kan alle data uitgelezen worden. Er is gestart met het inrichten van de monitoring. Een aantal gebouwen kan nu voorspellend worden aangestuurd. Gaat de buitentemperatuur omhoog of omlaag? Dan zorgt de regeltechniek ervoor dat de stooklijn wordt aangepast. Een slimme manier van energie besparen die in de loop van de jaren verder wordt ontwikkeld. “We zagen toen het gasverbruik daalde, dat het elektriciteitsverbruik gigantisch steeg. Maar de laatste tijd zie je dat het elektraverbruik langzaam wat omlaag gaat. Dat komt dus door die actieve monitoring en de verbeteringen aan de installatie.” 

 

Open en transparant

Tijdens de overname was er intensief contact tussen Duurzaam Opgewekt en CWP, onder andere bij het maken van de contracten. “Duurzaam Opgewekt hecht waarde aan persoonlijk contact. Met de directeuren hebben we net zoveel contact gehad, als nu met de medewerkers van de Klantenservice.  Duurzaam   Opgewekt is een heel open en transparante organisatie met echte vaktechneuten. Na drie jaar exploitatie is het duurzaamheidsplan al voor zeker 90% uitgevoerd. Dat schept veel vertrouwen.”

“We willen graag proeftuin zijn voor verdere verduurzaming.”

 

Nu het duurzaamheidsplan bijna is voltooid, wordt er langzaamaan al gedacht aan de volgende stappen. “Je ziet nu al dat het actief monitoren van de installatie veel voordeel oplevert. Dit gaat Duurzaam Opgewekt in de toekomst nog meer inzetten. Ook willen we kijken of we naar ‘predictive maintenance’ kunnen gaan: voorspellend onderhoud. Ik zie een Paleiskwartier vol sensoren voor me om zo een supereffectief energiesysteem te creëren. En uiteindelijk, als ultieme stap, helemaal van het gas af”, sluit Henrik enthousiast af.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.